Článek ze serveru Aspos.cz (www.aspos.cz)


Všechna práva vyhrazena (c) 2003-2018 Aspos.cz, s.r.o.
Upozornění: Doslovné ani částečně přebírání tohoto materiálu není povoleno bez předchozího písemného svolení spolku ASPOS z.s.
Tato vytištěná stránka není dokladem shody vytištěného textu se skutečným článkem a jako taková nemůže ani být použita.


Členská schůze 2017

Autor: Lucie Janotová
Datum vydání: 11.10.2017
URL: http://www.aspos.cz/show.asp?id=245

V souvislosti s činností Asociace společného stravování, z.s. vyhlašuje předseda spolku členskou schůzi.

Vážení členové,
v souladu se stanovami spolku vyhlašuje předseda Ing. Lucie Janotová, Ph.D. členskou schůzi.

Členská schůze proběhne elektronickou formou. Bude zahájena dne 15.11.2017 a skončena 18.11.2017 v 15,00 hod.

Program členské schůze: 
1) informace o aktivitách spolku v roce 2017 
2) nové znění stanov
3) výše členského příspěvku (dále jen "ČP")
4) různé

ad 1) Informace o činnosti spolku
S informacemi o aktivitách spolku je možné se seznámit na našem portálu (viz např. vybrané odkazy: http://www.aspos.cz/show.asp?id=237; http://www.aspos.cz/show.asp?id=238; http://www.aspos.cz/show_docs.asp?id=7; http://www.aspos.cz/show.asp?id=242).

ad 2) Nové znění stanov spolku
V souvislosti se změnou podmínek členství (členem se může stát nově i právnická osoba), výkonný výbor projednal a dne 9.10.2017 schválil nové znění stanov spolku (http://www.aspos.cz/show_docs.asp?id=1)

ad 3) Výše členského příspěvku
Základní výše ČP pro fyzickou osobu činí 100,- Kč na rok a lze jej uhradit až na dobu 5ti let (= 500,- Kč). Základní výše ČP pro právnickou osobu činí 300,- Kč na rok (viz http://www.aspos.cz/show_docs.asp?id=3).

ad 4) Různé
Připomínky a náměty k činnosti spolku ze strany jejich členů. 


Způsob sdělení připomínek a námětů:  
• připomínky a náměty mohou sdělovat pouze členové spolku (řádně registrovaní a s uhrazeným členským příspěvkem, viz stanovy), jejichž členství je platné po dobu konání členské schůze
• své připomínky a náměty člen zašle elektronicky na adresu mail@aspos.cz; člen spolku, kterému není dostupná elektronická možnost, může zaslat své připomínky a náměty písemně na adresu spolku: Asociace společného stravování, z.s., Klášterní 2676/17a, Plzeň 326 00

Zápis z členské schůze bude zveřejněn (neprodleně po zpracování připomínek a námětů) na portálu spolku (www.aspos.cz).     

Ing. Lucie Janotová, Ph.D.
předseda ASPOS


Vytisknuto dne 19.1.2018 ze serveru
Aspos.cz (www.aspos.cz)
Konec článku