ASPOS
ASPOS
Zprávy
 

Napište nám! 
Proč se stát členem ASPOS?
17.9.2013, Výkonný výbor ASPOS

Zajímá vás co se děje ve školním stravování? Spojte své zájmy s našimi a staňte se členem Asociace společného stravování.

Asociace společného stravování (ASPOS) je profesní organizací, která sdružuje především pracovníky společného stravování.

S čím dnes ASPOS aktivně pomáhá?
- opakované připomínání důležitosti školního stravování na odpovědných místech
- hledání shody při řešení řady praktických otázek s kontrolními orgány
- vyjasňování legislativy a návrhy na změny
- poskytování konkrétních praktických doporučení ASPOS na webu
- důrazná obhajoba současného systému školního stravování před jeho neopodstatněným znevažováním
- organizace úspěšné a uznávané vzdělávací akce
- účinná pomoc jídelnám při kontrolních nálezech

S čím ASPOS výrazně pomoci nemůže?
ASPOS neřeší mzdové otázky a pracovně-právní vztahy. To proto, že k řešení těchto otázek jsou mnohem vhodnější odbory, protože mají pro svůj boj výraznou legislativní podporu. Pokud chcete být ochráněni i v těchto oblastech, tak si kromě členství v ASPOSu najděte důvěryhodnou odborovou skupinu a vstupte do odborů.

Jaké výhody má člen ASPOS?
- přednostní účinná podpora při kontrolních nálezech
- ekonomické a legislativní poradenství (konkrétní praktická doporučení)
- akce ASPOS se slevou 
- vybrané informace pouze pro členy ASPOS zdarma
- akční nabídky služeb partnerů ASPOS
- upozornění mailem na pořádané akce

Máte na jídelně kontrolu a právě Vám chce provést zápis do protokolu?
- ihned napište mail:
   - popište konkrétní situaci
   - co nejpřesněji uveďtě, co Vám vytýká kontrolní orgán
   - uveďte na jaký konkrétní zákon a jeho paragrafy a odstavce se kontrolní ográn odvolává
   - uveďte Váš kontakt
- spojíme se s Vámi a odpovíme i písemně
- poradíme další vhodný postup
- ve spec. případech sami převezmeme jednání s kontrolním orgánem
- na člena ASPOS si vždy uděláme čas

Příklad:
Vaříme pro 800 dětí. Od září 2008 až do listopadu 2008 jsem s finančním limitem na nákup potravin hospodařila kladně. V prosinci 2008 při nižším počtu dní (vánoční prázdniny), nižším počtu dětí (chřipková epidemie) a náročnějším složení vánočního jídelního lístku jsem skončila k 31.12.2008 se schodkem 5677,32 Kč. Vše řádně okomentováno v „Rozborech hospodaření organizace“. V měsíci lednu 2009 se mi tento schodek ještě nepodařilo vyrovnat (jídelní lístek plánován kvůli stravovací komisi na měsíc dopředu a díky vánočním prázdninám vše posunuto), ale již v měsíci únoru 2009 vše vyrovnáno a do dnešního dne opět hospodařím kladně.
Podle názoru ČŠI v kontrolované oblasti bylo zjištěno porušení ustanovení § 1odst. 2 přílohy č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, tím, že se školské zařízení neřídilo finančními limity na nákup potravin.

Odpověď ASPOS:
Finanční limit (norma) na cenu potravin jednoho jídla je dána Vámi určenou hodnotou v rozpětí dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. Při výrobě jídel s ohledem na jejich nutnou pestrost nelze tuto normu chápat absolutně - jako hodnotu, kterou je nutno denně přesně dodržet. Je běžnou praxí na všech jídelnách, že spotřeba potravin v jednotlivých dnech kolísá. Některé jídlo (např. krupičková kaše) nevyužije tuto normu ani z poloviny, naopak některá exotická masitá jídla mohou tuto hodnotu překročit více než dvojnásobně. Důležité je finanční bilanci (rozdíl mezi normou a skutečnými náklady na potraviny) dlouhodobě sledovat a zajistit její kolísání kolem nuly. Pokud vaříte pestrá jídla a střídáte jídla levná a drahá, nutně musí toto kolísání dosahovat hodnot -50% až +100% finanční normy za všechny strávníky. Při 800 strávnících a finanční normě 20 Kč je tedy naprosto přirozené kolísání fin. bilance mezi - 8000 Kč až +16000 Kč. Pokud jste se tedy od té teoretické nuly odchýlili pouze o 5677 Kč, nejde podle mého názoru o porušení vyhlášky č.107/2005 Sb., ale jen o přirozené, technologií vaření dané, odchylky od nulové hodnoty. O porušení vyhlášky by šlo v případě, že by tato odchylka určitým směrem rostla k hodnotám, které nelze technologií stravování vysvětlit a zdůvodnit. Zákon ani vyhláška velikost této technologicky nutné odchylky nijak neupravuje ani nestanoví žádná rozhodná data, ke kterým by měla být odchylka minimální. Proto Vám doporučuji vymezit si tuto toleranci ve svém vnitřním předpise a řídit se jím. I bez tohoto vymezení můžete dokázat dodržování vyhlášky právě tím, že dlouhodobě udržujete finanční bilanci blízko nule pouze s technologicky nutnou odchylkou.

Na základě této odpovědi kontrolní orgán upustil od kontrolního zápisu k porušení vyhlášky.

Co Vás budou služby ASPOS stát?
- členský poplatek ASPOS 100 Kč/rok
- poradenství ASPOS:
   - 700 Kč za každou započatou hodinu
   - člen ASPOS má slevu 50%
- pokud jen zaplatíte členský poplatek 100 Kč ročně, můžete čerpat všechny bezplatné výhody

Co vše ušetříte?
- negativní osobní hodnocení nadřízeným
- Vaše osobní pokuty
- pokuty Vašich spolupracovníků
- šikanování kontrolními orgány
- Vaše nervy a starosti

Co získáte?
- vyšší odborné znalosti
- vyšší manažerské dovednosti
- vyšší osobní prestiž
- vyšší prestiž Vaší jídelny

Jak se můžete stát členem ASPOS?
- získejte ve svém okolí co nejvíce příznivců, nejlépe i několik svých spolupracovníků na Vaší jídelně
- vyplňte přihlášku člena na
www.aspos.cz
- uhraďte členský poplatek (podrobnosti Vám přijdou mailem po vyplnění přihlášky)
- členský poplatek můžete uhradit na více let dopředu najednou

Výkonný výbor ASPOS

Hodnocení článku
  
1 2 3 4 5
Hodnocení článku: 5
Hodnoceno 2 návštěvníky.


Diskuse k článku

k tomuto článku nejsou zatím žádné reakce...

Vypsat příspěvky    Přidat příspěvek

Dnes
pátek 19.ledna 2018
svátek slaví Doubravka,
zítra Ilona

Nejste přihlášen(a).
Přihlášení / Registrace
hledání:
 


Oficiální internetové stránky Asociace společného stravování
Copyright © 1996-2018 Asociace společného stravování, všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo jakékoliv jiné formy dalšího šíření obsahu těchto stránek jsou povoleny jen se souhlasem a dodržováním podmínek použití.